Verksamhetsberättelse för 2011

 

Föreningen BjörknäSBussarnas Vänner har till ändamål är att I Björknäsmuseet förvalta och vårda Jan Lindmans och andra intresserades samlingar, sprida kunskap och diskutera trafikområdets historia, nutid och framtid samt att verka för upprustning, förvaltning och eventuellt inköp av en gul Björknäsbuss - som är värd att bevara.

 

1. Styrelsens sammansättning

 

Föreningens årsmöte hölls 2011-03-09 i Björknäsmuseet.

Till styrelse valdes:

Ordförande:

Lars Ericson (tim)

(2 år)

Kassör:            

Thomas Brandemo

(1 år)

Sekreterare:

Jan Hurme

(1 år)

Thomas Montgomery

 (2 år)

Patrik Reinbrand

(1 år)

Suppl.

Jim Hamilton

(1 år)

KG Andersson

(1 år)

Revisor:

Hans Nordberg

(1 år)

Suppl.

Christer Månsson-Myrsell

(1 år)

Till valberedning valdes:

Christer Björk

(1 år)

Carl-Johan Sundelius

(1 år)

Jan Andersson

(1 år)

 

2 Föreningsmöten

Det har hållits föreningsmöten i Björknäs den 28 september, 26 oktober, 21 november och den 25 januari. Vid dessa möten har redovisats Power Point presentationer

 

Ämnena har varit

Den 28 september:        Bolag trafikerat Nacka-Värmdö genom åren.

Den 26 oktober:              Först båttrafik, sedan järnvägsplaner men till slut blev det buss i Nacka-Värmdö

Den 21 november:         Bussfabrikat genom åren i Nacka-Värmdötrafiken

Den 25 januari:                Hade bussföraren det bättre förr?

 

2 Utflykt till Möja

 

Deltagarna i Möjautflykten fotograferade av föreningens hovfotograf Peter Erret

Thomas Montgomery arrangerade en resa till Möja som genomfördes den 14 maj. Den gjordes med ordinarie Waxholmsbåt från Strömkajen. Det fanns också möjlighet att ansluta i Sollenkroka. Landstigning skedde på Möjaströms brygga. Där väntade Möjabussen som Thomas abonnerat speciellt för föreningen. Bussen tog oss deltagare först till Hamn sedan till Långvik där Waxholmsbåten Wiberö åter embarkerades. Under hemfärden intogs måltid på båten. Avstigning skedde antingen vid Sollenkroka bygga eller Strömkajen. Jag tror att samtliga deltagare upplevde denna resa som ett mycket lyckat arrangemang.

 

4 Entreprenörsbyte

Den 21 augusti var det färdigkört för Nobina i Nacka-Värmdöområdet för den härgången. 2002 tog man över från Busslink, då under namnet Swebus. Sedan den 22 augusti sköts trafiken åter av Busslink men nu under namnet Keolis. Också Keolis harställt sig välvilliga till föreningens verksamhet och bevarandet av Jan Lindmans samlingar.

 

5 Almanacka 2012

Enligt beslut på årsmötet ökades upplagan för 2012-års almanacka. Keolis sponsrade genom att teckna sig för en del av upplagan. Trots detta blev alamanackan inte samma goda affär som året innan.

 

 

För styrelsen

Nedtecknat av

Lars Ericson