För att bli medlem i föreningen

BjörknäSBussarnas Vänner

så måste man betala in

100 kronor för 2012

till

Thomas Brandemo, Björknäsdepån

Ange namn, adress etc. Glöm inte din mejladress.